Δήλωση Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα
Νέα Πολιτική Απορρήτου με ισχύ από 25 Μαίου 2018

Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας η εταιρία laptop-fans.gr με τηλ: 210 8543664 και website: www.laptop-fans.gr χρειάζεται την συγκατάθεση σας έτσι ώστε να σας στέλνει Προσφορές, Νέα και να σας προσφέρει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση μέσω Email, Newsletter, Sms , Viber Και Social Media.
 
Που Διαβιβάζουμε τα Δεδομένα
Η laptop-fans.gr δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με Εξαίρεση :
1. Τρίτες εταιρίες που η laptop-fans.gr διατηρεί συνεργασία σε επίπεδο Ηλεκτρονικής Προβολής και Marketing Ενεργειών και αναλαμβάνουν το τεχνικό μέρος της αποστολής των Ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή Διαφημιστικού Υλικού που παραλαμβάνετε. 
2. Συνεργαζόμενες εταιρίες Διανομής και Διακίνησης εμπορευμάτων με σκοπό την ορθή μεταφορά και παραλαβή των παραγγελιών σας.
 
 
Στις περιπτώσεις αυτές η laptop-fans.gr παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας και όπου απαιτείται υπογράφει σύμβαση προκειμένου να διασφαλίζεται πως η επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και πως ο καθένας μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του δίδονται από το νομικό πλαίσιο.
 
Λόγοι Επεξεργασίας Δεδομένων 
Για τους παρακάτω λόγους η εταιρία laptop-fans.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να μπορεί να σας προσφέρει μία σύγχρονη , γρήγορη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. 
 
1. Εκτέλεση των Παραγγελιών σας.
2. Αποστολή Newsletter Διαφημιστικού – Ενημερωτικού Χαρακτήρα.
3. Αποστολή Προσφορών, Ενημερώσεων και Εξατομικευμένης επικοινωνίας μέσω Email, SMS, Viber, Social Media 
4. Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους 
5. Εξατομικευμένη Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση.
6. Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους με την Χρήση μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ( Social Media )
7. Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών.
8. Διεύρυνση Δυνατοτήτων Ενημέρωσης, πληροφόρησης Πελατών και εμπειρίας πλοήγησης στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
9. Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση ( After Sales Services )
 
Δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα. 
Οποιαδήποτε στιγμή έχετε την δυνατότητα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας καλώντας μας στο 2108543664 ή ακόμη και με την επίσκεψη σας στο κατάστημα laptop-fans.gr
 
Επίσης οποιαδήποτε στιγμή έχεις δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης ή και διαγραφής των προσωπικών σου δεδομένων μέσω της πρόσβασης σου στην Ιστοσελίδα μας, μέσω αποστολής email στο info@laptop-fans.gr
 
Σε περίπτωση που θεωρείς πως η Διαχείριση των προσωπικών σου δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία έχεις το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr 

 

Powered By e-dot
Laptop-fans.gr © 2018