Όροι & Προϋποθέσεις

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 
Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.
 
1. Πνευματική Ιδιοκτησία
 
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του laptop-fans.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο laptop-fans.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
 
2. Δικά σας Στοιχεία
 
Το κτάστημά μας εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή με οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση. 
 
 
3. Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα
 
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, δηλαδή το λογότυπο laptop-fans.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας E-DOT. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.
 
 
4. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών
 
Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, τo ηλεκτρονικό μας κατάστημα
www.laptop-fans.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.
 
 
5. Περιορισμός Ευθύνης
 
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
www.laptop-fans.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχετε να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). 
 
 
6. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
 
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα laptop-fans.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
 
 
7. Ισχύον Δίκαιο
 
Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος laptop-fans.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
 
 
8. Υπαναχώρηση/Επιστροφή προϊόντος
 
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
www.laptop-fans.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.
 
 
Έχετε την υποχρέωση να αποσυσκευάσετε και να ελέγξετε το προϊόν εντός 7 ημερών από την παραλαβή του.  Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός 7 ημερών από την παράδοση του, θεωρείται ότι παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και η εταιρεία μας μπορεί να μην αποδεχθεί την  επιστροφή και αντικατάσταση του.
 
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση του στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
(α) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος μας, σας έχει σταλεί άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε.
 
(β) σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το προϊόν παρουσιάζει κατασκευαστικό ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.
 
(γ) στις περιπτώσεις που επιθυμείτε να το αλλάξετε με κάποιο άλλο, υπό τον όρο ότι το προϊόν που θέλετε είναι Διαθέσιμο στο κατάστημά μας.
 
Στις περιπτώσεις (α) και (β), αφού παραλάβουμε και επιθεωρήσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, σας αποστέλλουμε το συντομότερο δυνατόν το σωστό προϊόν, αναλαμβάνοντας κάθε κόστος μεταφοράς, επιστροφής του παλιού και αποστολής του νέου προϊόντος.Στην περίπτωση που γίνει επιστροφή κάποιου προιόντος σαν ελλατωματικό και αποδειχθεί ότι το προιόν που έχει παραγγείλει ο πελάτης δεν έχει πρόβλημα αλλα πρόκειται για ασυμβατότητα ή λάθος εγκατάστασης με αποτέλεσμα την καταστροφή του,κάθε κόστος μεταφοράς, επιστροφής του παλιού και αποστολής του νέου προϊόντος επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.
 
Στην περίπτωση (γ) έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αλλαγή του προϊόντος με διαφορετικό προϊόν, αναλαμβάνοντας εσείς το μεταφορικό κόστος επιστροφής του, καθώς και το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος
 
Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες, η συσκευασία του να είναι αυτή με την οποία αγοράστηκε και να είναι και αυτή σε άριστη κατάσταση.
 
Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να δεχθεί την επιστροφή και να ζητήσει αποζημίωση το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και της συσκευασίας του.
 
Τέλος, το προϊόν προς αντικατάσταση πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την αγορά του (π.χ. Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής).
 
Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Πωλητή της εταιρείας μας και να αποσταλεί από εσάς η ανάλογη φόρμα επιστροφών RMA που θα την βρείτε στην κατηγορία <Επιστροφές>.
 
***Για όλες τις περιπτώσεις επιστροφής σε καμία περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή χρηματικού ποσού,παρά μόνο αλλαγή του προιόντος με κάποιο άλλο ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας.

9. Εγγυήσεις

Όλα τα προιόντα στο site μας laptop-fans.gr που είναι καινούργια συνοδεύονται από την επίσημη 6ΜΗΝΗ εγγύηση των κατασκευαστών τους!

Όλα τα προιόντα στο site μας laptop-fans.gr που είναι μεταχειρισμένα διαθέτουν 3ΜΗΝΗ εγγύηση από την εταιρεία μας!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά ( Motherboards - Οθόνες - Laptop Cpu Fan - Πληκτρολόγια ) ισχύουν μόνο στην περίπτωση που η εγκατάσταση τους γίνει στο εργαστήριο μας από εξειδικευμένους τεχνικούς με χρέωση μόνο από 10-30€

ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Powered By e-dot
Laptop-fans.gr © 2018